Gå till innehåll

Växtväggar för en god stadsmiljö

Genom att förse våra parkeringshus med gröna växtväggar vill Parkering Malmö bidra till en god stadsmiljö i Malmö. Växtväggarna bidrar med olika typer av ekosystemtjänster på ytor och platser som tidigare inte har bidragit till stadens gröna värden.