Gå till innehåll
Information till våra abonnemangskunder Påminnelsefakturor kommer inom kort att skickas ut av Svea Inkasso AB, som från och med april månad nu utför denna hantering på uppdrag av Parkering Malmö. För mer information, klicka på Läs mer.
Läs mer
Öppettider under sommaren Vår kundservice har ändrade öppettider under sommaren; 1 juni - 31 augusti. För mer information se Läs mer.
Läs mer

Växtväggar för en god stadsmiljö

Genom att förse våra parkeringshus med gröna växtväggar vill Parkering Malmö bidra till en god stadsmiljö i Malmö. Växtväggarna bidrar med olika typer av ekosystemtjänster på ytor och platser som tidigare inte har bidragit till stadens gröna värden.