Gå till innehåll

Aktuella nyheter

Pilotprojektet med hållbar biltvätt avslutas

25 mars 2022. För drygt ett år sedan startade Parkering Malmö en testpilot i 6 av våra P-hus tillsammans med två leverantörer, Bringwash AB respektive Woshapp, som innebar att Parkering Malmö erbjudit våra abonnemangskunder hållbar biltvätt utan extra kostnad. När vi nu gjort en utvärdering måste vi tyvärr konstatera att det är för få som har nyttjat tjänsten, vilket gör att vi inte i fortsättningen kan erbjuda denna service.

Läs mer →

Gatstenar istället för betong i P-huset Sege Park

18 februari 2022. I det nya P-huset som byggs av trä i Sege Park läggs gatsten i stället för betong på bottenplanet och runt om byggnaden. Förutom att minimera husets klimatpåverkan skapar den grå graniten en trivsam miljö för våra kunder och boende i Sege Park.

Läs mer →

Mobilbetalning

31 januari 2022. Från den 1 februari, 2022 är ePark en ny samarbetspartner till Parkering Malmö när det gäller mobilbetalning.

Läs mer →

Kundundersökning

21 december 2021. Vad tycker kunderna om våra parkeringsanläggningar? För att få svar genomförde Parkering Malmö under hösten en kundundersökning där vi fick svar på frågor om anläggningarnas tillgänglighet, trygghet och skyltning men också om vår service och information.

Läs mer →

Parkering Malmö bidrar till en God Jul

20 december 2021. Parkering Malmö har i flera år bidragit med en julgåva till Skånes stadsmission, och gör så även i år. Genom att vara julpartner till Skåne Stadsmissions verksamhet är vi med och stöttar barnfamiljer och andra som har det svårt. I år har vi även valt att till julen stödja två av våra andra samarbetspartners, nämligen Röda Korset och Friends.

Läs mer →

Gjutasfalt i P-huset Sege Park

7 december 2021. Parkeringshuset i trä som tar sin form i Sege Park är unikt på många sätt. Nytänk och innovationer innebär att det inte alltid finns mycket branscherfarenhet för vissa moment. Så låg det bl a till när det gällde att lägga tätskiktet på bjälklaget i trä.

Läs mer →

Julkampanj Friends

6 december 2021. Under december månad skänker vi på Parkering Malmö en del av våra intäkter till Friends. Var med och bidra du också! Din gåva hjälper Friends att utbilda flera i kampen mot mobbning.

Läs mer →

Risk för köbildning pga grävarbete

30 november 2021. På grund av det grävarbete för fjärrvärmeledningar som utförs på uppdrag av Region Skåne mellan 29/11 – 26/12 utanför P-huset Södervärn kan det uppstå köbildning vid utfarten från parkeringshuset. Under rusningstider på morgon och eftermiddag har vi p-vakter på plats som dirigerar trafiken för att minska trafikstörningen.

Läs mer →

Pehr Andersson utsedd som tf VD på Parkering Malmö

26 november 2021. Parkering Malmös VD, Michael Olsson har valt att lämna sitt uppdrag och tackat ja till rollen som vVD på fastighetsföretaget Hub Park. Rekryteringsprocessen av ny VD till Parkering Malmö har påbörjats. Till dess att en ny VD är tillsatt, har styrelsen utsett Pehr Andersson, som tillförordnad VD.

Läs mer →