Gå till innehåll

Aktuella nyheter

P-huset Södervärn låser dörrarna kvälls- och nattetid

15 september, 2023. Från och med den 18 september kommer entrédörrarna i P-huset Södervärn att vara låsta mellan 18-06. Porten till parkeringshuset kommer att vara öppen under dagtid så att det inte ska bildas köer vid in- och utfart i rusningstrafiken. Porten kommer att vara stängd mellan 18-06, men öppnas automatiskt när ett fordon närmar sig. På så vis blir parkeringshuset både tillgängligt och tryggt för Parkering Malmös kunder.

Läs mer →

Bomfri parkering i P-huset Anna

21 augusti, 2023. På Parkering Malmö arbetar vi aktivt för att utveckla parkeringslösningar som ska göra det enklare för våra kunder när de parkerar. Som ett led i detta kommer vi att införa bomfri parkering i P-huset Anna. Det innebär att det blir enklare för kunderna och att trafikflödet vid in- och utfart snabbas upp.

Läs mer →

Malmö in the making

16 augusti, 2023. I samband med att "World Capital of Architecture" pågår i Köpenhamn arrangerar Malmö stad ”Malmö in the making” – ett program där Malmöborna får möjligheten att utforska frågor om stadens rum, arkitektur och kultur. Det publika programmet genomförs i september av ett brett urval av verksamheter inom Malmös arkitektur-, konst- och kulturvärld. Naturligtvis vill Parkering Malmö vara med och bidra, och inbjuder därför till två olika event.

Läs mer →

Trafikkalendern

25 maj 2023. Under 2023 har Parkering Malmö återigen valt att stödja Trafikkalendern och deras viktiga arbete för att främja trafiksäkerheten för barn och unga i deras närmiljö.

Läs mer →

Bomsystem Stadion

25 april 2023. Med anledning av den hittills rådande trafiksituationen på stadionområdet har fritidsförvaltningen beslutat att sätta upp bommar och infört korttidstaxa på området för att minska antalet bilar till och från skolan.

Läs mer →

Årsredovisning 2022

12 april 2023. I Parkering Malmös årsredovisning för 2022 kan du läsa om vårt arbete med kundfokus, nybyggnation, trygg och hållbar parkering.

Läs mer →

P-huset Godsmagasinet fyller 10 år

4 april 2023. För 10 år sedan, den 4 april 2013, öppnade P-huset Godsmagasinet sina portar för allmänheten. P-huset var ett viktigt tillskott för att möta parkeringsbehoven i det snabbt växande "Malmö-Live-området". Vid invigningen betonades betydelsen av hållbarhet, och idag är vi stolta över ett p-hus som har laddplatser, solceller, växtväggar, ledbelysning och mobilitetstjänster.

Läs mer →

Avtal med nya bilpoolsaktörer

20 mars 2023. Parkering Malmö samarbetar sedan tidigare med olika bilpoolsföretag. Nu välkomnar vi ytterligare två samarbetspartners − Rulla Bil Bengtsson och Ezeto. Rulla Bil Bengtsson erbjuder sina tjänster i P-huset Hyllie, och Ezeto finns på markparkeringen Dockan Malmö Högskola.

Läs mer →

P-huset Hyllieäng håller på att ta form

23 februari 2023. På området Hyllieäng kan de förbipasserande följa den snabba framväxten av allt fler hus. Ett av dessa är Parkering Malmös P-hus Hyllieäng, där den prefabricerade stommen nu sätts på plats – del för del.

Läs mer →

Cykelpool på plats i Hyllieäng

17 februari 2023. Under hösten 2022 påbörjades inflyttningen för boende kopplat till Parkering Malmös byggherreerbjudande i Hyllieäng. I september kom bilpoolsbilarna på plats, och nu lagom till våren har även de första cyklarna i mobilitetspoolen blivit tillgängliga.

Läs mer →