Gå till innehåll

2020 – ett år med stort fokus på laget

10 maj 2021. Efter att 2020 inleddes med två månader av historiskt högt resultat, förändrades allt i ett slag i samband med pandemin. Resultatet av kraftigt minskade intäkter innebar att Parkering Malmö missade budget med över 20 Mkr för helåret 2020. Men, med fokus på att gemensamt i bolaget hitta och utveckla smarta lösningar bjöd året ändå på många ljusglimtar.