Gå till innehåll
Parkerade bilar på rad med en grön Polo i förgrunden

Hög säkerhet inför Malmöforumet – så kommer din parkering påverkas

23 september 2021. Då ”Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen” kräver högsta säkerhet kommer polisen att spärra av stora delar av området runt Malmö Live och Malmömässan. Avspärrningarna kommer även att påverka såväl parkeringshus som markparkeringar runt dessa områden. Information om vad som gäller respektive parkering kommer skickas till de kunder som berörs. Nedan finns en sammanställning.