Gå till innehåll
Meddelande till våra kunder Fr o m 1 april hänvisar vi de kunder som vill överklaga en kontrollavgift att vända sig via mejl eller telefon till Hojab Parkeringsservice. Vi vill också meddela att vi den 1 april kommer att stänga serviceluckan vid cykelpassagen i P-huset Hyllie, och hänvisar då våra kunder till Kundservice på Arenagatan 12. Se "Läs mer" för information om öppettider.
Läs mer

Mobilitetsrapport föreslår fortsatt utredning

I samband med Malmös stads budget 2020 fick Parkering Malmö tillsammans med tekniska nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att omvandla Parkering Malmö till Mobilitet Malmö och i samband med detta omvandla parkeringshusen till mobilitetshus. Utredningsrapporten, som lämnades in slutet av 2020, har nu behandlats i både tekniska nämnden och kommunstyrelsen, och ska hanteras av Kommunfullmäktige den 31 mars. Kommunstyrelsen föreslår fortsatt utredning för lyckat resultat i Malmös mobilitetssatsning.