Gå till innehåll

Mobilitetsrapport föreslår fortsatt utredning

10 mars 2021. I samband med Malmös stads budget 2020 fick Parkering Malmö tillsammans med tekniska nämnden och kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att omvandla Parkering Malmö till Mobilitet Malmö och i samband med detta omvandla parkeringshusen till mobilitetshus. Utredningsrapporten, som lämnades in slutet av 2020, har nu behandlats i både tekniska nämnden och kommunstyrelsen, och ska hanteras av Kommunfullmäktige den 31 mars. Kommunstyrelsen föreslår fortsatt utredning för lyckat resultat i Malmös mobilitetssatsning.