Gå till innehåll
Närbild på P-huset Södervärns fasad där man ser ovankanten av ett blått mittenparti och lite av de övre parkeringsplanen

Grävarbete skapar risk för köbildning vid P-huset Södervärn

30 november 2021. På grund av det grävarbete för fjärrvärmeledningar som utförs på uppdrag av Region Skåne mellan 29/11 – 26/12 utanför P-huset Södervärn kan det uppstå köbildning vid utfarten från parkeringshuset. Under rusningstider på morgon och eftermiddag har vi p-vakter på plats som dirigerar trafiken för att minska trafikstörningen.