Gå till innehåll
Lediga parkeringsplatser inne i parkeringshuset Stadion

Ständigt förbättringsarbete för trygg parkering

Parkering Malmö har en tydlig målsättning när det gäller parkeringshus: Anläggningarna ska vara säkra och trygga. Städade fräscha ytor, bättre belysning och ökade bevakningsronder. Det är några av de insatser Parkering Malmö gör för att öka tryggheten i våra anläggningar.