Gå till innehåll
Grå fasad med gul fågelholk och gröna växter som slingrar sig längs fasaden

Flexibla lösningar för hållbar parkering

Parkering Malmö jobbar för hållbar parkering! Det gör vi bl a genom att skapa möjligheter för hållbara transporter, bidra till stadens biologiska mångfald och producera egen el från solceller på parkeringshusens tak.