Gå till innehåll
Skiss av P-huset Sege Park framifrån med infarten och fasaden i trä med växtvägg

Se filmen om innovationerna i P-hus Sege Park!

Parkeringshuset som byggs i Sege Park ska bli Parkering Malmös spjutspets inom klimat och innovation. I denna animerade film får du reda på lite mer om de unika lösningarna – trästommen för klimatneutralt byggande, dagvattenåtervinning för bevattning av de stora växtväggarna, fastighetsbatteri som kan lagra solenergi till kvällar och nätter, mm mm. Se filmen om Sveriges största P-hus i trä!